دوشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1393

سفید+سوسکی+سبز+سرور+سرخ+سرکه ای+سینه دمسیاه.     هفت سین کفتربازان است  نوروزبرتمامی عاشقان بی کلک مبارک باد