X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

پنج‌شنبه 2 مهر‌ماه سال 1394

 سخنان زیبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               باشادبودن.زیبابودن.رنگی بودن.خندیدن.رقصیدن.آوازخواندن هم می توان به بهشت رفت کافیست خوب باشیم وانسان .                                                                                                                                                                                                  هر گزبه کسی که به شما دروغ می گوید اعتماد نکنیدوهرگز به کسی که به شمااعتماد می کند دروغ نگویید.                                                                                                                                                                                                                           دشوارترین قدم همان قدم اول است.                                                                                              زندگی تاس خوب اوردن نیست .تاس بدرا خوب بازی کردن است.                                                                                    گاهی برای ده قدم پیش رفتن یک قدم عقب نشینی لازم است.                                                                                        تجربه یک معلم سخت گیر است اول امتحان  می گیرد وبعد درس میدهد .                                                                     برای آن کسی که ایمان دارد ناممکن وجود ندارد.