چهارشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1393

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بنام خداوند مهر افرین                                                                                                                                                            چون راه رفتن آ موختیم به دویدن پرداختیم(نیچه)                                                                                                                                   جشنواره پرواز یادواره جهان پهلوان علیرضا سلیمانی در تاریخ 93/4/25  باپرواز 215کبوتر با میانگین 5ساعت و38 دقیقه در رامسر به پایان رسید اعضاء شرکت کننده در این جشنواره متشکل از هفت تیم بوده که همه از بزرگان ونام اوران صادق در این رشته ورزشی  بوده وهستند  . اقایان                                                                                             1.داود گلکار(تهران)                                                                                       2.حاج محمد فرح زادی(تهران)                                                                          3.مهندس تفته(تهران)                                                                                    4.جهان پهلوانان برادران محبی (کرمانشاه)                                                           5.مهدی خدابنده الو (کرج)                                                                             6.عزیزی- سیما(انزلی)                                                                                                                                                                                            7.البته اینجانب  کوچک ترین  عضو این مجموعه بوده وهستم                                       تمامی زحمت برای تشکیل   این جشنواره .انتخاب اعضاء . انتخاب داوران . وکلیه مشکلات بر قراری (چونکه هریک از اعضاء در نقاط مختلف   بوده اند کلیه هماهنگی هاووسختیهای  برگزاری این جشنواره )بر دوش حاج عباس محمد صادق که از بزرگان این رشته واز پیشکسوتان جامعه ورزشی ایران  می باشد بوده .انشاء همیشه سالم واستوار باشد وبماند.یاحق