یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1392

سلام خدمت همه هموطنان و عشق بازان و طرفداران سالم این ورزش چه در ایران و چه در هر نقطه این کره خاکی

 

این روزها روزهای پر استرس و پر رنگ و لعابی میباشد چون که هر کس بر حسب سلیقه خود (گرو یا مهمانی)سرگرم پذیرایی از کبکی ها و راه انداختن جوجه های تازه به چوب بست نشسته میباشند انشاالله امسال سالی زیبا و پر طراوتی برای تمامی دوست داران این رشته ورزشی باشد.

این پست را تقدیم میکنم به استادان و سروران گرامیم اقایان:

حاج عباس محمد صادق و  حامد خان در تهران و اقایان عزیزی و سیما در انزلی و اقای مهندس ملک محمودی (بهشهر) و مدیریت محترم وبلاگ گیله مرد و اقای هادی(کبوتران دولاب) و استادان محترم وبلاگ کبوتران بابک ارباب خسرو و مدیریت محترم وبلاگ کبوتران شمال غرب و برادران میرفضلی و دوست و بچه محل قدیمی حامد از کبوتران کرج و تمامی عشق بازان


     1      2     3   4   5    6    7    8    9    10
   11    12   13   14   15   16   17   18   19  20
  21  22  23  24   25   26  27   28   29    30
  31   32  33   34    35   36   37    38   39    40
   41  42   43  44   45  46   47   48    49   50
   51   52   53  54   55  56   57    58  59    60
  61   62   63  64  65   66  67   68  69   70
   71  72    73    74   75   76    77     78    79   80
    81    82   83   84   85   86    87   88    89    90
   91  92   93  94   95   96   97    98    99  100
 


   1  2    3    4   5   6  7    8    9   10
   11    12   13    14   15    16  17   18   19   20
    21    22   23  24  25    26    27   28    29   30
 


   1   2    3   4    5     6    7    8  9   10
  11   12  13  14   15    16   17   18  19  20
   21  22   23   24   25   26   27   28   29   30
  31   32  33   34   35  36   37   38   39   40
  41 42   43  44   45   46   47   48    49   50
  51   52   53   54   55   56  57   58  59    60
  61  62  63  64  65   66   67   68   69  70
  71  72   73 74  75  76  77   78     79   80
    81  82   83   84   85  86  87   88    89    90
   91   92   93   94  95  96  97   98   99  100